skip to Main Content

Za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD) izrađuje se plan obavezne preventivne sistemske dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i dekontaminacije, obavlja se nadzor nad provođenjem obavezne preventivne sistemske DDD, izvodi se obavezna preventivna sistemska DDD za potrebe ugovorenih korisnika usluga, te kontrolira i ponavlja provedena DDD usluga, obavlja se DDD svih objekata zavoda koja je obavezna po zakonu, obavlja se računarska obrada i arhiviranje podataka, vodi se evidencija o skladištenju i upotrebi otrova, podaci se prate kao aspekt okoline.

U okviru nadzora vektora zaraznih bolesti istražuju se i prate populacije mogućih vektora zaraznih bolesti na području nadležnosti zavoda te se planiraju, programiraju i nadziru potrebne preventivne i protivepidemijske mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

U okviru terenske operativeobavljaju se poslovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na terenu u slučaju epidemioloških indikacija, prema sklopljenim ugovorima o poslovnoj saradnji i narudžbama pravnih i fizičkih osoba.

Back To Top